Solubility Measurements and Sorption Studies of Thorium in Cement Pore Water
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1998

Författare

Gunnar Skarnemark

Institutionen för kärnkemi

J. Alloys and Compounds

272-276

Ämneskategorier

Kemi