Chloramine-T in High-Specific-Activity Radioiodination of Antibodies Using N-succinimidyl-3-(trimethylstannyl)benzoate as an Intermediate
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1998

Författare

Gunnar Skarnemark

Institutionen för kärnkemi

Nuclear Medicin and Biology

25 659-665

Ämneskategorier

Annan medicinsk grundvetenskap

Kemi

Mer information

Skapat

2017-10-06