Application of fast solvent extraction processes to studies of exotic nuclides
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1998

Författare

Gunnar Skarnemark

Institutionen för kärnkemi

J. Radioanal. Nucl. Chem.

236 193-197

Ämneskategorier

Kemi

Mer information

Skapat

2017-10-06