The stability of some EDTA, DTPA and DOTA complexes: Applications as tracers in groundwater studies
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1999

Författare

Gunnar Skarnemark

Institutionen för kärnkemi

J. Radioanal. Nucl. Chem.

241 281-290

Ämneskategorier

Geovetenskap och miljövetenskap

Kemi

Mer information

Skapat

2017-10-06