Chemical Separation Procedure Proposed for Studies of Bohrium
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2000

Författare

Gunnar Skarnemark

Institutionen för kärnkemi

J. Radioanal. Nucl. Chem.

Vol. 246 2 349-353

Ämneskategorier

Kemi

Mer information

Skapat

2017-10-06