Solvent extraction techniques in the study of short-lived radionuclides
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2000

Författare

Gunnar Skarnemark

Institutionen för kärnkemi

J. Radioanal. Nucl. Chem.

Vol. 243 1 219-225

Ämneskategorier

Kemi

Mer information

Skapat

2017-10-07