First chemical on-line separation and detection of a subsecond -decaying nuclide, 224Pa
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2001

Författare

Gunnar Skarnemark

Institutionen för kärnkemi

J. Radioanal. Nucl. Chem.

Vol. 247 1 57-60

Ämneskategorier

Kemi

Mer information

Skapat

2017-10-07