A comparison of the extraction of carrier-free 176,177W and 99Mo with that of U, Th, Am, Cm, La, Ce, Tm, Yb, Lu and Hf into Aliquat-336 in toluene from nitric, phosphoric and sulphuric acid media
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2003

Författare

Gunnar Skarnemark

Chalmers, Institutionen för material- och ytkemi, Kärnkemi

Radiochim. Acta

91 351-355

Ämneskategorier

Kemi

Mer information

Skapat

2017-10-07