A comparison of the extraction of carrier-free 176,177W and 99Mo with that of U, Th, Am, Cm, La, Ce, Tm, Yb, Lu and Hf into tri-n-octyl amine in toluene from nitric, phosphoric and sulphuric acid media
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2001

Författare

Gunnar Skarnemark

Institutionen för kärnkemi

Radiochim. Acta

89 619-624

Ämneskategorier

Kemi

Mer information

Skapat

2017-10-07