Migration Experiments at Äspö Hard Rock Laboratory, Sweden: Results of Radioactive Tracer Migration Studies in a Single Fracture
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2001

Författare

Gunnar Skarnemark

Institutionen för kärnkemi

J. Radioanal. Nucl. Chem

Vol. 250 3 501-517

Ämneskategorier

Kemi

Mer information

Skapat

2017-10-07