85. G. Skarnemark, C. Ekberg, M. Johansson, R. Malmbeck, A. Ødegaard-Jensen, K. Eberhardt, A. Nähler, J.P. Omtvedt, N. Trautmann. SIMSISAK – A Method to Model Nuclide Transport in the SISAK
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2001

Författare

Gunnar Skarnemark

Institutionen för kärnkemi

Nuclear Instruments and Methods Physics Research

Ämneskategorier

Kemi

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13