Low-Energy Electron Emitters for Targeted Therapy of Small Tumors
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2001

Författare

Gunnar Skarnemark

Institutionen för kärnkemi

Acta Oncologica

Vol. 40 5 602-608

Ämneskategorier

Fysik

Cell- och molekylärbiologi

Fysiologi

Annan medicinsk grundvetenskap

Kemi

Mer information

Skapat

2017-10-07