Determination of protonation constants of 2,2´:6´2´´-terpyridinefrom liquid-liquid distribution data
Paper i proceeding, 2002

Författare

Gunnar Skarnemark

Chalmers, Institutionen för material- och ytkemi, Kärnkemi

Proc. Int. Solvent Extraction Conference ISEC2002, Cape Town (2002

549-554

Ämneskategorier

Kemi

Mer information

Skapat

2017-10-06