Synthesis and Biodistribution of 211At-Labeled, Biotinylated and Charge-Modified Poly-L-lysine: Evaluation fo Use as an Effector Molecule in Pretargeted Intraperitoneal Tumor Therapy
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2002

Författare

Gunnar Skarnemark

Chalmers, Institutionen för material- och ytkemi, Kärnkemi

Bioconjugate Chem

13 502-509

Ämneskategorier

Annan medicinsk grundvetenskap

Mikrobiologi inom det medicinska området

Kemi

Mer information

Skapat

2017-10-06