SISAK Liquid-Liquid Extraction Experiments with Preseparated 257Rf,
Paper i proceeding, 2002

Författare

Gunnar Skarnemark

Chalmers, Institutionen för material- och ytkemi, Kärnkemi

J. Nucl. Radiochem. Sciences

121-124

Ämneskategorier

Kemi