Solvent Extraction and Ion Exchange in Radiochemistry
Kapitel i bok, 2003

Författare

Gunnar Skarnemark

Chalmers, Institutionen för material- och ytkemi, Kärnkemi

A. Vértes, S. Nagy and Z. Klencsár (eds.), Handbook of Nuclear Chemistry

213-226

Ämneskategorier

Kemi

Mer information

Skapat

2017-10-06