Zerfallseigenschaften neutronenreicher Praseodymisotope
Rapport, 1976

Författare

Gunnar Skarnemark

Institutionen för kärnkemi

Ämneskategorier

Kemi