Kontinuierliche Abtrennung kurzlebiger Zirkonium-, Niob- und Technetium-i¬sotope mit dem Zentrifugensystem SISAK 2
Rapport, 1977

Författare

Gunnar Skarnemark

Institutionen för kärnkemi

Ämneskategorier

Kemi

Mer information

Skapat

2017-10-08