Der Zerfall des 36s 106Tc und des 5s 108Tc
Rapport, 1978

Författare

Gunnar Skarnemark

Institutionen för kärnkemi

Ämneskategorier

Kemi

Mer information

Skapat

2017-10-08