Winkelkor¬relationsmessungen an Gamma-übergängen in 106Ru
Rapport, 1979

Författare

Gunnar Skarnemark

Institutionen för kärnkemi

Ämneskategorier

Kemi