Messung von Gamma-Gamma-Winkelkorrelationen an 106,108Ru
Rapport, 1981

Författare

Gunnar Skarnemark

Institutionen för kärnkemi

Ämneskategorier

Kemi