Kontinuierliche Abtrennung kurzlebiger Arsen- und Rutheniumnuklide mit dem Zentrifugensystem SISAK 2
Rapport, 1981

Författare

Gunnar Skarnemark

Institutionen för kärnkemi

Ämneskategorier

Kemi