Decay of Pr-148 Isomers to Nd-148 Levels and Study of Collective Exitations in Transitional Nuclei Near the Z=64 Subshell Closure
Rapport, 1982

Författare

Gunnar Skarnemark

Institutionen för kärnkemi

Ämneskategorier

Kemi

Mer information

Skapat

2017-10-06