Study of 16-s Br-88 by continuous Gas-Phase and SISAK Chemical Isolation from Fission Products
Rapport, 1982

Författare

Gunnar Skarnemark

Institutionen för kärnkemi

Ämneskategorier

Kemi