Schnelle Abtrennung von Neptunium und Rhodium mit dem Zentrifugen¬system SISAK-II
Rapport, 1983

Författare

Gunnar Skarnemark

Institutionen för kärnkemi

Ämneskategorier

Kemi

Mer information

Skapat

2017-10-06