Kernspektroskopischen Untersu¬chungen an neutronenreichen Palladiumisotopen
Rapport, 1984

Författare

Gunnar Skarnemark

Institutionen för kärnkemi

Ämneskategorier

Kemi