Separation of Neutron-rich Neptu¬nium Isotopes from the Reaction Products of 136Xe + 244Pu with the Centrifuge System SISAK II
Rapport, 1985

Författare

Gunnar Skarnemark

Institutionen för kärnkemi

Ämneskategorier

Kemi

Mer information

Skapat

2017-10-06