New Nuclide 243Np and Tentative Identifica¬tion of 244Np
Rapport, 1985

Författare

Gunnar Skarnemark

Institutionen för kärnkemi

Ämneskategorier

Kemi