Light Actinide Yields from the Reaction of 136Xe with 244Pu
Rapport, 1985

Författare

Gunnar Skarnemark

Institutionen för kärnkemi

Ämneskategorier

Kemi

Mer information

Skapat

2017-10-06