Modifizierung des Zentrifugensystems SISAK II zur Abtrennung sehr kurzlebiger Reaktionsprodukte
Rapport, 1986

Författare

Gunnar Skarnemark

Institutionen för kärnkemi

Ämneskategorier

Kemi