-lives of Neutron-rich Ruthenium and Rhodium Isotopes
Rapport, 1986

Författare

Gunnar Skarnemark

Institutionen för kärnkemi

Ämneskategorier

Kemi