Untersuchung der Niveaus in 114,116Ag nach dem -Zerfall des 114,116Pd
Rapport, 1986

Författare

Gunnar Skarnemark

Institutionen för kärnkemi

Ämneskategorier

Kemi

Mer information

Skapat

2017-10-07