-fördröjd spontan¬fission - ett nytt radioaktivt sönderfalls¬sätt?
Rapport, 1986

Författare

Gunnar Skarnemark

Institutionen för kärnkemi

Ämneskategorier

Kemi

Mer information

Skapat

2017-10-07