Effects of Subshell Closure on the Collectivity of 88Kr
Rapport, 1986

Författare

Gunnar Skarnemark

Institutionen för kärnkemi

Ämneskategorier

Kemi