Analys av jonbytare från OKG med avseende på transuraner
Rapport, 1990

Författare

Gunnar Skarnemark

Institutionen för kärnkemi

Ämneskategorier

Kemi