Analys av jonbytare från OKG med avseende på transuraner
Rapport, 1990

Författare

Gunnar Skarnemark

Institutionen för kärnkemi

Ämneskategorier

Kemi

Mer information

Skapat

2017-10-06