Vorversuche zur Abtrennung von Element 103 mit dem Zentrifugensystem SISAK 3
Rapport, 1990

Författare

Gunnar Skarnemark

Institutionen för kärnkemi

Ämneskategorier

Kemi

Mer information

Skapat

2017-10-06