Halbwertzeitbestimmung von 117Pd
Rapport, 1990

Författare

Gunnar Skarnemark

Institutionen för kärnkemi

Ämneskategorier

Kemi