Alstad. Development of a Chemical Separation Procedure for Element 106
Rapport, 1991

Författare

Gunnar Skarnemark

Institutionen för kärnkemi

Ämneskategorier

Kemi