Intruder States in Odd-mass Ag Isotopes
Rapport, 1991

Författare

Gunnar Skarnemark

Institutionen för kärnkemi

Ämneskategorier

Kemi

Mer information

Skapat

2017-10-06