Evidence for Intruder States in 111Rh
Rapport, 1991

Författare

Gunnar Skarnemark

Institutionen för kärnkemi

Ämneskategorier

Kemi