Half-lives of Short-lived W-, Ta- and Hf-Isotopes as Determined in Model Experiments for the Chemical Separation of Element 106
Rapport, 1992

Författare

Gunnar Skarnemark

Institutionen för kärnkemi

Ämneskategorier

Kemi

Mer information

Skapat

2017-10-06