Vorversuche zum Extraktionsver¬halten des Elements 105 mit dem Zentrifugensystem SISAK3
Rapport, 1993

Författare

Gunnar Skarnemark

Institutionen för kärnkemi

Ämneskategorier

Kemi

Mer information

Skapat

2017-10-06