Abtrennung des Zirkoniums mittels Lösungsmittelextraktion am SISAK3 System als Vorversuch zur Separation des Elements 104
Rapport, 1993

Författare

Gunnar Skarnemark

Institutionen för kärnkemi

Ämneskategorier

Kemi