Fast solvent extractions with SISAK 3 as a test for chemical studies of element 106
Rapport, 1994

Författare

Gunnar Skarnemark

Institutionen för kärnkemi

Ämneskategorier

Kemi

Mer information

Skapat

2017-10-06