A liquid scintillation detector for on-line - and spontaneous fission measure¬ments
Rapport, 1994

Författare

Gunnar Skarnemark

Institutionen för kärnkemi

Ämneskategorier

Kemi