Messung von -Zerfallsenergien neutronenreicher Kerne um A  110 mit dem Zentrifugensystem SISAK 3
Rapport, 1994

Författare

Gunnar Skarnemark

Institutionen för kärnkemi

Ämneskategorier

Kemi

Mer information

Skapat

2017-10-06