Investigations of the Chemical Properties of Element 106 with the Centrifuge System SISAK-3
Rapport, 1996

Författare

Gunnar Skarnemark

Institutionen för kärnkemi

Ämneskategorier

Kemi

Mer information

Skapat

2017-10-07