Chemistry with Element 106, Seaborgium - The Isotopes 265Sg and 266Sg
Rapport, 1996

Författare

Gunnar Skarnemark

Institutionen för kärnkemi

Ämneskategorier

Kemi