Application of the fast centrifuge system SISAK-3 for studying the chemical properties of rutherfordium (Rf, element 104)
Rapport, 1998

Författare

Gunnar Skarnemark

Institutionen för kärnkemi

Ämneskategorier

Kemi

Mer information

Skapat

2017-10-07