Rapid Phase Separation Via Use of the H-centrifuge and SISAK Technique for Continuous Separation of Fission Products
Poster (konferens), 1979

Författare

Gunnar Skarnemark

Institutionen för kärnkemi

177th Am. Chem. Soc. Meeting, Honolulu (USA) 1979

Ämneskategorier

Kemi